VERBLIJF IN DE TUSSENTIJD

Hotel Transvaal was gelegen in de Haagse wijk Transvaal. Door de hele wijk bevonden zich hotelkamers in slooppanden, in nog niet verkochte nieuwbouw en op braakliggend terrein. Wanneer woningen verkocht of slooppanden afgebroken werden verhuisden de hotelkamers naar een andere locatie.

 

De kamers hadden 1-5 sterren en waren  op bijzondere wijze ingericht door winkeliers uit de buurt en kunstenaars. Het aanbod was zeer gevarieerd qua aankleding, luxe en prijsniveau, zodat er voor een ieder, toeristen, bewoners uit de wijk, en andere geïnteresseerden een plek was.

 

Hotel Transvaal werkte samen met bewoners, buurtorganisaties en de ondernemers uit de wijk. Daardoor had het hotel een rijke keuze aan voorzieningen. Turkse en Marokkaanse en Surinaamse restaurants, verse bakkers, beautycentra, een ayurvedisch massagesalon, bars met live muziek, kappers en meerdere internetcafés. Vele winkels zijn 7 dagen per week, ook 's avonds, geopend. En dat alles op loopafstand van de kamers.

 

Hotel Transvaal lag dicht bij het centrum van Den Haag en bod een unieke gelegenheid om de wijk en de stad op een persoonlijke manier te ontdekken. De bijzondere opzet en het unieke karakter maakten van Hotel Transvaal een buitengewone belevenis.

 

Stedelijk vernieuwingsgebied

De wijk Transvaal, die ten zuidwesten van het centrum van Den Haag ligt en grenst aan de Haagse Markt en het Zuiderpark, ondergaat tot 2014 een veel omvattende transformatie. 3000 sociale huurwoningen worden afgebroken, in plaats daarvan worden 1600 nieuwe woningen gerealiseerd, waarvan het overgrote deel voor de verkoop zal zijn. Dit zorgt voor een lange periode voor een straatbeeld met dichtgetimmerde panden, nieuwbouw in de steigers, lege winkelpanden, braakliggend terrein, naast woningen die blijven staan. Het sociale weefsel van Transvaal veranderd ingrijpend door wegtrekkende en nieuwe bewoners.

 

Mobiel projectbureau OpTrek

De kunstenaarsorganisatie Mobiel projectbureau OpTrek is sinds 2002 gevestigd in Transvaal en nodigt ontwerpers/  kunstenaars/ architecten uit binnen - en buitenland uit om in de wijk projecten te ontwikkelen die de sociale en ruimtelijke veranderingen zichtbaar maken voor een breed publiek. De vraag welke rol kunst kan spelen in stedelijke vernieuwingsprocessen speelt daarbij een belangrijke rol. Meer informatie over OpTrek en ook andere projecten: www.optrektransvaal.nl

 

Het grootste hotel van de wereld

In plaats van de tussenperiode in de wijk ‘af te schrijven', bedacht toenmalig architectenbureau RAL2005 (Jan Konings en Duzan Doepel) in opdracht van Mobiel projectbureau OpTrek in 2005 het idee van Hotel Transvaal om te komen tot een herwaardering van dit soort gebieden tijdens het transformatieproces. Hotel Transvaal maakt gebruik van het overschot aan lege ruimtes in de wijk. De kamers zijn daarom niet gehuisvest in 1 gebouw maar verspreid over de hele stadswijk. De straten van de wijk zijn letterlijk de gangen van het hotel. De bestaande voorzieningen van de wijk zijn die van het hotel. De wijk is het hotel.

Sinds de zomer 2006 heeft OpTrek dit idee verder ontwikkeld tot een concept wat nu bekend staat als Hotel Transvaal. Van juni 2007 tot okotber 2008 waren de eerste 6 kamers te huur. 

 

Visie

Met Hotel Transvaal leggen de initiatiefnemers een visie neer voor lokaal en landelijk herstructureringsbeleid, want Transvaal is niet uniek. Overal in Nederland gaan wijken op de schop. Daarmee verdwijnt wellicht de verpaupering, maar ook een geschiedenis en sociale structuren. Hotel Transvaal vult het vacuüm in de tussenfase, waardeert deze op, zoekt aanknopingspunten om het verleden met de toekomst te verbinden en laat zien dat gebieden in transformatie wel degelijk potentie hebben.

 

Voor meer informatie neem contact op met: info@hoteltransvaal.com